آدم‌های درونِ مه

بعضی فیلم‌ها شاید شاهکار محسوب نشوند اما مفاهیم مهمی را به خوبی نشان دهند. در بین فیلم‌هایی که در ماههای اخیر دیده‌ام، به نظر من The Mist یکی از همین فیلم‌هاست که موضوع و داستان بسیار جالبی دارد و حتی شاید پتانسیل تبدیل شدن به یک سریال خوب را هم داشت!

The Mist

اگر دوست دارید بدانید وقتی که دید انسان‌ها محدود می‌شود و از محیط پیرامون خویش بی اطلاع می‌شوند، چه رفتارهایی از خود نشان می‌دهند،

یا اگر برایتان جای سوال است که آیا انسان با همه پیشرفتش و به اصطلاح متمدن شدنش، صفات اجداد اولیه خویش را از دست داده یا نه،

یا حتی اگر می‌خواهید ببینید که در شرایط وحشت، چگونه از دین برای حکومت بر مردم بهره برده می‌شود و…

پیشنهاد می‌کنم که حتماً فیلم The Mist را ببینید، تا بدانید که حفظ ارزش‌های انسانی و خصوصاً حفظ امید در همه شرایط، تنها راه نجات است.