P.S I Love You

اون بیرون پر از عشقه! و هیچکدوم ما نمی تونیم بدون اون بمیریم!

اما گاهی وقتها تنهایی باید بار عشق را کشید. کاری که Holly (با بازی Hilary Swank) بعد از مردن Gerry (با بازی Gerard Butler) مجبور به انجامش شد.

با اینکه بازیگر اصلی فیلم P.S. I Love You هالی بود، اما به نظر من قهرمان اصلی داستان جری هست! چون اوست که با بقیه فرق دارد.

جری که به دلیل تومور در جوانی درگذشت، و عشقش را در این دنیا تنها گذاشت، قبل از مرگ، به گونه ای برنامه ریزی نمود تا فراقش زندگی عزیزترینش را به جنون نکشاند. او یکسال پس از مرگ نیز دوش به دوش همسرش زندگی کرد و او را قدم به قدم همراهی نمود. کاری که جز از عشق بر نمی آید.

در این فیلم علاوه بر عشق، جدایی و فراق نیز به زیبایی به تصویر کشیده شده است. احساسی که واقعاً از آن متنفرم. در و دیوار خانه ای که تا دیروز با هم بودن را میزبان بود، در تنهایی غیر قابل تحمّل است.

به هر حال فیلم دراماتیک زیبایی بود. البته نسخه ای که من داشتم، ترجمه زیرنویسش خیلی مزخرف بود! اما تاثیری که باید می گذاشت را گذاشت!