Google Health

Google Health

چندی پیش Marissa Mayer (نائب رئیس کمپانی Google) از پدید آمدن سرویس جدیدی در Google با نام Google Health خبر داده بود. و اینک صفحه login این سرویس آماده شده است.

در این صفحه آمده است، شما با Google Health میتوانید:

پروفایل پزشکی آن لاین بسازید و آنرا همیشه همراه خود داشته باشید

–  پرونده های پزشکی را از دکترها و داروسازها دانلود کنید

راهنمایی های پزشکی شخصی دریافت کنید و از آخرین خبرها مطلع گردید

پزشکان مجرب را بیابید و از آنها وقت بگیرید

– اطلاعات مشخصی را با خانواده و آشنایان به اشتراک بگذارید

من که بی صبرانه منتظر توسعه یافتن این سرویس هستم. واقعاً Google شاهکار است!