هشت سال بلاگ نویسی فارسی

شانزدهم شهریور ماه ۱۳۸۰ تنها یک بلاگ فارسی در وب وجود داشت، و امروز پس از گذشت ۸ سال، این تعداد به میلیونها عدد رسیده است، تا جائی که تشکیل جامعه ای مجازی با نام “بلاگستان” را داده است. هر قدر که این تعداد رو به فزونی می رود، تاثیرپذیری جامعه حقیقی نیز از آن بیشتر و بیشتر می شود.

در سالیان گذشته همواره تاثیر بلاگستان بر انتخاباتها مورد بحث برخی از محافل بود وهر چه که جلوتر می رفتیم به نظر می رسید که این تاثیرگذاری پر رنگتر می شود. اما در شرایط ویژه ای که در انتخابات دهم ریاست جمهوری پیش آمد، و با سانسور شدیدی که بر رسانه های غیرمجازی حاکم شد، فرصتی پیش آمد تا رسانه های مجازی و از جمله بلاگها در تثبیت جایگاه خبررسانی خود بیشتر بکوشند. اما باید دید که این موقعیت چه مقدار به نفع بلاگستان بوده است؟!

در ویژه نامه Face Off به مناسبت هشتمین سالروز تولد بلاگستان فارسی، به بررسی نقش بلاگستان در حوادث انتخابات اخیر پرداخته شده است. پیشنهاد می کنم ضمن مطالعه نظر برخی از بلاگ نویسان مطرح در این باره، نظر خودتان را نیز با دیگران به اشتراک بگذارید، تا به جمع بندی بهتری از این موضوع دست یابیم. بدون شک اینگونه بررسی ها می تواند به پیشرفت روز افزون بلاگستان فارسی کمک شایان توجهی نماید.

در انتها، بر خود واجب می دانم تا سالروز تولد بلاگستان فارسی را به جامعه بلاگ نویسان و بلاگ خوانان فارسی زبان تبریک و تهنیت عرض نمایم. امید دارم که هر روز شاهد شکوفایی بیشتر این جامعه پربار باشیم.