بوی ماه مهر

این روزها باز زندگی حال و هوای دیگری پیدا کرده است. صبح‌ها زودتر شروع می‌شوند و خیابان‌ها زودتر شلوغ می‌شوند…

این روزها بوی نو همه جا پیچیده است. بوی لباس نو، بوی کلاس نو…

این روزها «باز فرخنده مهرگان آمد

جشن ایران باستان آمد

از افق رخت بست شهریور

مهر با حزن جاودان آمد»

اما مهر امسال بوی دیگری هم دارد!

مهر، این بار بوی سحر هم دارد، بوی افطار هم، بوی راز و نیاز هم…

مهر، امسال بوی رمضان دارد…

و چه هم آغازیِ زیبایی! خصوصاً برای من و مایی که از دوران درس فارغ شده‌ایم و از مهر تنها برایمان خاطره مانده است و افسوس!

حالا ما هم با مهر می‌توانیم بیآغازیم!