با تروریست‌های پاریس همراه نباشیم…

parisattacksبه عقیده‌ی من «کارِ درست، همیشه و در هر حالتی، درست است». اگر گاهی مصلحتی وارد می‌شود و به گونه‌ای دیگر عمل می‌شود، به این معنا نیست که کارِ درست، نادرست بوده!

اگر فردی همیشه چراغ قرمزها را رد می‌کرده، و حالا پشت چراغ قرمزی به هر دلیل ترمز کرده و ایستاده، نباید مورد مواخذه و سوال باشد که چرا پشت چراغ قرمز ایستاده‌ای؟! کارِ درست این است که پشت چراغ قرمز بیاستد! و تکرار کار نادرست نباید آن‌را به عرف بدل کند.

اگر کسی لطفی را که از دستش برمی‌آمده تا برایم انجام دهد، از من دریغ کرده، به میزان مرحمت و لطف و شعور خودش بستگی دارد. این نباید مانعی بر رحمت و شعور من شود، تا در موقعیتی مشابه، من هم انتقام بگیرم! من باید در فرصت بدست آمده، کار درست را انجام دهم.

جهان پر است از بدی‌ها و زشتی‌ها. زشتی‌ها آن‌قدر گسترده‌اند که آدمی فرصت نمی‌کند، همه آن‌ها را ببیند یا بداند.

ترور و قتل عامل، یکی از زشت‌ترین اتفاقاتی است که در دنیای ما می‌افتد. ترور همیشه و در هر کجا و به هر دلیل به زشتی، محکوم است.

در شرایطی خاص، و حتی شاید به دلیلی نژادپرستانه، یا حتی با حربه‌های رسانه‌ای، در میان همه‌ی زشتی‌های گسترده‌ی دنیا، یکی از ترورهای زشت، پررنگ می‌شود. ترورهای دهشتناک‌تری هم در دنیای اطراف‌مان وجود دارد. اما این ترور آن‌قدر در دنیای شبکه‌ای و رسانه‌ای پررنگ می‌شود که من، به عنوان فردی از این دنیا، متوجه‌اش می‌شوم و انزجارم را به آن از طریقی اعلام می‌کنم.

اعلام انزجار از کاری نادرست، و اعلام همدردی با صدمه‌ دیدگان، کاری درست و خوب است. اینکه اشکال بگیریم، چرا این‌بار اعلام انزجار بیشتری صورت گرفته، یا چرا برای حوادث مشابه چنین کاری صورت نگرفته، یا چرا صدمه‌ دیدگانِ امروز، خودشان قبلاً نسبت به این کار زشت حساس نبودند و یا… در حقیقت زیر سوال بردن و تضعیف کردن یک کارِ درست است، و این خودش کاری نادرست است!

پس لطفاً به معترضان ترورهای فرانسه این همه اشکال نگیریم. این جنبش اعتراضی خود می‌تواند نمادی برای اعتراض به همه ترورهای دنیا باشد.