پائیز

نمی دونم شاید بخاطر این باشه که به نارنجی علاقمندم، شاید هم به این خاطر باشه که دلگیرم، اما به هر حال الان احساس می کنم که پائیز رو بیشتر از بقیه فصول دوست دارم.