بچه‌جوادیه به آسمان هفتم رفت

عمران صلاحی عمران صلاحی (شاعر و طنزنویس) هم رفت و شعرهایش را برایمان تا ابد‌الدهر بجای گذاشت.

رضا ساکی پیشنهاد کرده که امروز همزمان با وبنامه گل‌آقا، به احترام عمران عزیز یک پست طنز در وبلاگ بگذاریم تا در شب نخست سوگ او بلاگستان پر از یاد استاد باشد چرا که خودش می‌گفت: «من بیشترین شوخی‌هایم درباره مرگ است، وقتی به مراسم عزاداری می‌روم حتماً مطلب طنز می‌گویم و شوخی می‌کنم.»

اما من هر کاری کردم، ظنزم نیومد! بگذارید خودِ عمران برایتان بگوید:

پیرمردی گرسنه و بیمار
گوشه‌ی قهوه خانه‌ای می‌خفت

رادیو باز بود و گوینده

از مضرات پرخوری می‌گفت!