Likaholix: چه چیزهایی را دوست دارید؟

Likaholix وب سرویسی شبیه به Twitter است که در آن بجای اینکه بگوئید “در حال انجام دادن چه کاری هستید؟” اعلام می کنید که “چه چیزهایی را دوست دارید؟”!

شما می توانید علائق تان را با یک لینک و یا یک نام معرفی کنید، و آنها را دسته بندی نمائید. بدین ترتیب در کنار شبکه های اجتماعی دیگری که حضور دارید، می توانید شبکه اجتماعی علائق تان را نیز راه اندازی کنید!

Likaholix قابلیت اتصال به Facebook و Friendfeed را هم دارد. همچنین با توجه به رده علائقی که معرفی کرده اید، پیشنهاداتی را نیز برایتان مطرح می کند و بدین ترتیب می توانید راحتتر چیزهایی را که دوست دارید، پیدا کنید!

شاید جالب باشد بدانید که این سرویس توسط دو تن از کارمندان پیشین Google راه اندازی شده است.

دوست داشته های مرا از اینجا می توانید پیگیری کنید! دوست داشته های شما کجا دسته بندی شده اند؟!