پپسی و اعتماد ناخودآگاه ما

حدود دو هفته‌ی پیش بود که یکی از دوستان اهل فن اس‌ام‌اسی حاوی خبر تابانده شدن لوگوی پپسی روی کره‌ی ماه را برایم فرستاد. توجه‌ی چندانی به آن نکردم و اصلاً به شدنی و نشدنی بودنش هم فکر نکردم! شاید برای اینکه موضوع جالبی برایم نبود! این قضیه را فراموش کرده بودم تا اینکه این روزها خبرش داغ شد! حالا که خوب فکر می‌کنم می‌بینم که شاید در همان لحظه‌ی اول باورش کرده بودم! دلیلش هم شاید این بود که پشت این ماجرا “پپسی” قرار داشت که یک شرکت بین‌المللی و معروف است! شاید از شرکت‌های عظیم دنیا جز راست شنیدن انتظاری ندارم!

شکی نیست که اگر این خبر مربوط به یک شرکت داخلی می‌بود، در همان نگاه اول و بدون فکر کردن، می‌خندیدم و به سخره می‌گرفتمش، اما انگار شرکت‌های بزرگ دنیا حالا روی باورهای ما هم حکمرانی می‌کنند!

باید مراقب بود! این همه اعتماد و تعصب ناخودآگاهی که در ما بوجود آمده، می‌تواند خیلی خطرناک باشد.