برای شرکت در جنبش وبلاگی سال ۲۰۰۹ ثبت نام کنید

قرار است بلاگرهای دنیا بطور همزمان در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) درباره “تغییرات آب و هوایی” در وبلاگهایشان بنویسند. اگر شما هم بلاگ نویسی هستید که به این موضوع اهمیت می دهید، پس برای شرکت در جنبش بلاگی سال ۲۰۰۹ ثبت نام کنید!

Blog Action Day یا روز جنبش وبلاگی، روز مشخصی است که بلاگرهای دنیا بطور همزمان درباره موضوعی خاص در وبلاگ هایشان می نویسند، تا توجه مردم دنیا را به وقایع مهمی که در اطرافشان می گذرد و متاسفانه به آن کم توجهی می شود، جلب کنند: یک روز – یک موضوع – هزاران صدا !

موضوع روز جنبش وبلاگی سال ۲۰۰۹ به “تغییرات آب و هوایی” اختصاص پیدا کرده است که یکی از مهمترین معضلات امروز بشریت محسوب می شود. عاملی که اگر به آن توجه نشود، می تواند موجبات خشکسالی ها، طوفان ها، جنگها و آوارگی های بعدی را فراهم آورد. قرار است بلاگرهای دنیا بطور همزمان در ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) درباره این موضوع در وبلاگهایشان بنویسند. اگر شما هم بلاگ نویسی هستید که به این موضوع اهمیت می دهید، پس به این سایت بروید و  برای شرکت در جنبش بلاگی سال ۲۰۰۹ ثبت نام کنید.

برخی از موضوعات پیشنهادی برای نوشتن مطلب روز جنبش وبلاگی عبارتند از:

  • معرفی ابزارها و خلاقیتهای تکنولوژیکی جدید برای حل مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوایی
  • تاثیرات تغییرات آب و هوایی بر سلامتی انسانها
  • نحوه تاثیر تغییرات آب و هوایی بر سایر مشکلات بشر مانند فقر، خشکسالی و…
  • معرفی مکان هایی در کره زمین که با تغییرات آب و هوایی به ورطه نابودی کشیده می شوند