دفتر یادداشت دیجیتالی

خیلی دوست دارم یکی از این دفترچه ها داشته باشم. این دفتر در هفته آخر CES معرفی شده است و دارای صفحه نمایش رنگی است.