اداره‌ی مردم یا اداره‌ی کارمندان؟!

تصور کنید که از کار و زندگی‌تان می‌زنید تا به اداره‌ای مراجعه کنید و کاری را به انجام برسانید. اما در اداره‌ی مربوطه همه‌ی اتاق‌ها خالی هستند! با اندکی تفحص معلوم می‌شود که کارمندان محترم در اتاق آقای رئیس جمع شده‌اند و جلسه دارند. این جلسه‌ی مهم کاری از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ طول می‌کشد. مردم پشت درهای بسته انتظار می‌کشند و آن‌قدر کارشان گیر اداره‌ی محترم است که جرئت اعتراض هم ندارند.

در چنین وضعیتی اگر بخواهید منطقی فکر کنید از خود خواهید پرسید: هدف از تاسیس این اداره چیست؟! برگزاری این جلسه‌ی میان‌روزی قرار است چه مشکلی را از مردم حل کند؟! آیا برگزار کردن یک جلسه‌ی کاری در ساعات مراجعات مردمی کار درستی است؟!

آیا هنوز هم دوست دارید در چنین دیاری زندگی کنید؟!