حرفهای گاه و بیگاه ۱

بعضی اوقات توئیتهایی به ذهن میرسند که ذهن نوازند:

  • دیشب خواب دیدم گاو مادربزرگم زائید!  F T
  • آقای لاک: آدمای دیوونه نمی دونن که دارن دیوونه میشن، اونا فکر می کنن که دارن عاقل میشن F T
  • کشیش: در طول زندگی جز تعدادی انتخاب که پیش روی ماست، چیز دیگه ای وجود نداره F T
  • توئیترم مریضه! F T
  • احساس می کنم خدا به لاست می خنده! میگه اینا چیه، دنیا خیلی پیچیده تر از این حرفاست F T
  • بیا بخندیم F T
  • به من میگه ایشالله لایکت بشکنه F T
  • خدای پناه میبرم به تو از شرّ خودم F T
  • فید به فید میگه روت نارنجی  F T
  • خدا رو شکر F T