[بهترین‌های وب ایران] : مجید آنلاین – بهترین تالار گفتگو

انجمن های اینترنتی یا Froumها از پایه ای ترین پایگاههای تخصصی تحت وب محسوب می شوند. گرچه این روزها با پویاتر شدن وب و روی کار آمدن نسل جدیدی از کاربری تحت وب، به نظر می رسد که فرومها کمی ساکن مانده اند، اما هنوز هم فرومهایی هستند که پر رونق و کار راه انداز هستند! یکی از بهترینهای ایرانی تالارهای گفتگو، به انتخاب داوران سومین جشنواره وب ایران، مجید آنلاین است.

اگر اهل گفتگو هستید، سوالی دارید که میخواهید جوابش را از متخصصان بگیرید، دنبال سوال و جوابهای کلاسه بندی شده در موضوعات مختلف هستید، و… پیشنهاد می کنم که حتماً سری به تالار گفتگوی مجید آنلاین هم بزنید. قدمت و پویایی این فروم، مطمئناً بسیاری از خواسته های تان را پاسخ خواهد داد.