فطرتم را پاک گردان

اى آن که رحم مى‏کنى بر آن که بندگان بر او رحم نمى‏کنند

و اى کسى که مى‏پذیرى کسى را که شهرها نمى‏پذیرندش،

و اى کسى که اهل حاجتمندان خود را خوار نمى‏کنى،

و اى کسى که اصرارکنندگان را ناامید نمى‏نمایى،

و اى کسى‏که دست ردّ بر سینه توقع‏داران نمى‏زنى،

و اى کسى‏که پیشکش بى‏مقدار را مى‏پذیرى،

و اى که هر کس به تو نزدیک گردد به ‏او نزدیک مى‏شوى…

اینک منم که به‏درگاهت روى آورده‏ام، و از حضرتت توقع پذیرایى نیک دارم،

پس بر محمد و آلش درود فرست، و رازم را بشنو، و دعایم را مستجاب کن،

و روزم را به ناامیدى و تهیدستى به شب مرسان، و در دریوزگیم دست ردّ به سینه‏ام مزن،

و رفتنم را از پیشگاهت، و بازگشتم را به حضرتت گرامى‏دار،

زیرا در آنچه بخواهى دچار مضیقه نمى‏شوى، و در برابر خواسته‏ها ناتوان نمى‏باشى،

و بر هر چیزى قدرت دارى، و هیچ حول و قوه‏اى جز به دست خداى بزرگ نیست.

گوشه هابی از دعای امام سجاد (ع) در عید فطر