امامی که می‌آید…

این روزها آن‌قدر درگیر تکنولوژی شده‌ایم، آن‌قدر مدرن شده‌ایم، آن‌قدر درگیر روزمرگی شده‌ایم، آن‌قدر تکراری شده‌ایم، و آن‌قدر بخاطر کارهای عده‌ای و دیده‌های‌مان دین‌زده شده‌ایم که گاهی خیلی راحت فراموش می‌کنیم که هنوز خدا ما را فراموش نکرده و یک امام در بین‌مان حضور دارد.

امامی که می‌آید و حق‌ها را می‌ستاند و زندگی را زیباتر خواهد کرد…

یا مهدی

رنجورم

دلگیرم

خسته ام،

تنها انتظار فرج توست که آرامم می کند

بیا و خط بکش بر این همه رنج، دلگیری و خستگی…

سالروز ولادت مهدی موعود گرامی باد

تولد امام زمان گرامی باد
انتظار مذهب اعتراض و نفی مطلق نظام حاکم و وضع موجود است. در هر شکلی، انتظار نه تنها از انسان سلب مسئولیت نمی‌کند، بلکه مسئولیت او را در سرنوشت خودش و سرنوشت حقیقت و سرنوشت انسان، سنگین، فوری، منطقی و حیاتی می‌کند.
دکتر علی شریعتی