اسلام؛ دین عشق و صلح

islam-is-not-the-enemyاسلام به عنوان یکی از ادیان الهی که در سراسر جهان پیروانی دارد، امروز بیش از همیشه از جناح‌های مختلف مورد هجمه قرار گرفته و متاسفانه یاوران نیک‌کردارش کمتر از همیشه هستند.

از یک سو تندروهای افراطی همچون طالبان و این روزها داعش، خود را گروه‌های اسلامی می‌نامند و بنام اسلام دست به وحشی‌گری و عملیات‌های تروریستی می‌زنند و با این کار چهره‌ای ضدانسانی از اسلام به نمایش می‌گذارند.

از سوی دیگر عملکرد برخی کشورهایی که دین اصلی‌شان اسلام معرفی شده، گفتارها و رفتارهایی دارند که چهره عبوس اسلام را بیش از چهره رحمانی و صلح‌طلب آن به جهان نشان می‌دهد.

یک طرف دیگر این قضیه هم مخالفان حکومت‌های اسلامی هستند که برای نشان دادن مخالفت خویش با حاکمان به هر حربه‌ای دست می‌برند و با روش‌های گاه غیرمنطقی برای اثبات ادعاهای‌شان تیشه به ریشه اسلام می‌زنند تا از این طریق حکومت را زیر سوال ببرند. و دیگرانی هم که شناخت درستی از اسلام ندارند با دیدن این رفتارها و گفتارها دید نادرستی از اسلام پیدا می‌کنند.

اما نه طالبان و داعش نماینده و مجری احکام اسلام روی زمین هستند، نه کشورهایی که بنام اسلام حکومت می‌کنند و نه روشنفکرمابانی که مخالف حکومت‌های اسلامی هستند!

اسلام دینی الهی است که آن را باید با خواندن قرآن و تأمل در آن شناخت. بدون توجه به مغلطه‌ها و حاشیه‌هایی که در این مورد می‌شود. متاسفانه مسیر نزول و رشد این دین پر بود از انواع و اقسام حیله‌گری‌ها، و این فریب‌ها و نیرنگ‌ها هر روز مثل ویروس‌ها قوی‌تر و مکارتر از قبل گسترش پیدا کردند و کار را به جایی رساندند که امروز هرکس برای توجیه خودخواهی‌ها و قدرت‌طلبی‌هایش قرآن بر سر نیزه می‌زند و پرچم اسلام را بلند می‌کند.

اما خدای اسلام، همان خدای خوبی‌هاست که هیچ‌کس در دنیا به حال مردم، چه اسلام داشته باشند و چه نه، مهربان‌تر از او نیست، و جز خیر و صلاح مردم را نمی‌خواهد و بدی‌ها و زشتی‌ها هرگز از جانب او نیست.

پس اگر رفتار و گفتاری دیدید که بنام اسلام بود اما خیری در آن نبود و شر بود، بدانید که اسلامی نیست و گوینده و مجریش فریبکاری دغل‌باز است!