امامی که می‌آید…

این روزها آن‌قدر درگیر تکنولوژی شده‌ایم، آن‌قدر مدرن شده‌ایم، آن‌قدر درگیر روزمرگی شده‌ایم، آن‌قدر تکراری شده‌ایم، و آن‌قدر بخاطر کارهای عده‌ای و دیده‌های‌مان دین‌زده شده‌ایم که گاهی خیلی راحت فراموش می‌کنیم که هنوز خدا ما را فراموش نکرده و یک امام در بین‌مان حضور دارد.

امامی که می‌آید و حق‌ها را می‌ستاند و زندگی را زیباتر خواهد کرد…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!