آغاز پنجمین سال بلاگ نوشت

میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست! آغاز پنجمین سال بلاگ نوشت همزمان با آغاز تغییر و تحولات شغلی من شده. اگر پیش از این وقت بیشتری برای وبلاگ نویسی و وبلاگ خوانی داشتم، حالا به دلیل مشغله های دست و پاگیر دنیای حقیقی مجبورم از کمترین وقت، بیشترین بهره رو ببرم. اوضاع طوری شده که این پست رو هم مجبور شدم شب قبل از تولد وبلاگ بنویسم و بدم حدیث جون منتشر کنه! اما مطمئن باشید اینقدر به اینجا و به وبلاگستان علاقه دارم که با این بادها نخواهم لرزید.

برای اینکه به شما ثابت کنم که یه پای ثابت وبلاگستان خواهم بود، همزمان با تغییرات شغلی و تولد بلاگ نوشت، و در کنار پروژه

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!