حرمت حریم

احترام از ریشه حرم گرفته شده که به معنای حرمت نگه داشتن است. (لغت نامه دهخدا) البته این واژه به معنای آن چه که هتک و شکستن آن ناروا باشد نیز آمده است. (صحاح اللغه ج ۵ ص ۱۸۹۵)

حرمت شخص به معنای چیزی است که شخص از آن حمایت می کند و حریم شخصی نیز چیزهایی اختصاصی است که دیگران نمی توانند به آنها توهین کنند یا دخالت نمایند.

احترام در اصطلاح عرفی به معنای گرامی داشت و بزرگداشت و تعظیم شخص است که بی ارتباط با معنای لغوی آن نیز نیست؛ زیرا شخص، چیز، جا یا زمان محترم، دارای حرمت و حریمی است که حفظ آن لازم و هتک آن نارواست.

حرمتها پرده های نازکی هستند که اگر یکبار پاره شوند، برای دفعات بعد راحت دریده می شوند! ضخامت شان آنقدر ناچیز است که دوختنش تقریباً غیر ممکن است. پس تنها راه آن است که همیشه مراقب آنها باشیم، که در غیر اینصورت…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

یک دیدگاه برای “حرمت حریم”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.