خون نویس!

در عصری که همه به سراغ کتاب و قلم الکترونیکی می روند، Gizmodo از اختراع شدن یک قلم سنتی خبر داد که جوهرش خون است! شاید Bob Partington -مخترع این قلم- آنرا برای قاتلین سنتی که با ابزارهای الکترونیکی آشنایی ندارند، ساخته باشد!

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

۲ دیدگاه برای “خون نویس!”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.