ظلم

برای بوجود آمدن ظلم دو طرف مسئولند: هم ظالم و هم آنکه ظلم را می‌پذیرد.

با همکاری این دو است که ظلم پدید می‌آید، وگرنه ظلم یک طرفه نمی‌تواند وجود بیابد. ظالم در هوا نمی‌تواند ظلم کند. ظلم تکه آهنی است که در زیر چکش ستمگر و سندان ستم‌پذیر شکل می‌گیرد.

امام علی (ع)

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

یک دیدگاه برای “ظلم”

  1. فکر می‌کنم هرچیزی توی این دنیادو طرفه است و کشش از هر دو سو باید باشه. تا وقتی دنبال قربانی باشیم یکی هم پیدا می‌شه قربانی بشه. تا وقتی دنبال مظلوم نمایی باشیم یکی هم هست که بهمون ظلم کنه .
    شایداگر کمی به چنین سخنانی با تعمق بیشتر نگاه کنیم می‌فهمیم که: ازماست که بر ماست!

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.