در قلمرو سکوت ۶

بخش دوم: طریق
فصل هفتم: عمل
اگر افکار شما آنچه باید، باشند، مشکل زیادی با عمل خود ندارید.
به خاطر داشته باشید که برای دیگران مفید باشید.
فکر باید به عمل منجر شود. نباید تنبلی کنید، بلکه باید فعالیتی ثابت در کاری خوب داشته باشید.
(در محضر استاد)

***

قلمرو سکوت باید در نهایت به تصمیم گیری برای امروز و فردا ختم شود. این تصمیم درست خواهد بود اگر همراه آمادگی کامل باشد.
وقتی یک مشتزن وارد رینگ می‌شود تصمیم نمی‌گیرد که به چپ ضربه بزند یا راست، یا در کدام لحظه جا خالی بدهد. صدها روز تمرین و پنج سال مشت‌زنی، تصمیم گیری را خودکار کرده است.
تصمیم‌گیری ناشی از آمادگی، تعیین می‌کند تصمیم خوب است یا بد. اگر تصمیمی بگیرید و پذیرای پنج سال آینده باشید، هنگامی که سال پنجم فرا رسد، در نهایت آمادگی هستید. آن زمان هم ممکن است تصمیمی نادرست بگیرید ولی توان اصلاح آن را دارید.
تصمیم‌گیری سرسری و بدون آمادگی مثل شیر یا خط است. از شمّ خود تبعیت می‌کنید. ولی اگر شمّ شما تربیت نشده باشد چه؟ کاری جز حدس زدن می‌توانید انجام دهید؟
یک جنگجوی آزموده می‌تواند تصمیم‌گیری را به شمّ خود واگذارد، زیرا آماده است. یک جنگجوی ناآزموده نه تنها خود، بلکه دیگران را نیز زخمی می‌کند.
شمشیرباز بد، تصمیمی نادرست می‌گیرد و این تصمیم، نادرست باقی می‌ماند. شمشیرباز خوب شاید تصمیم بدی بگیرد ولی توان اصلاح آن را دارد.
ورزشکاری که در ذهن خود تصمیم می‌گیرد برنده شود، آنگاه است که به پیروزی می‌رسد. اول تصمیم می‌گیرد سپس برنده می‌شود.
***
انسان در سکوت نیاز دارد. در تنهایی یا جمع. خداوند را در سکوت بجویید. اینجاست که نیروی درون را متمرکز می‌کنیم. نیرویی که در عمل بروز می‌دهیم. نیرویی که در کوچک‌ترین کارها نشان می‌دهیم و در شدیدترین تنگناها استفاده می‌کنیم. سکوت، قبل از خلقت بود و آسمانها، بدون حتی یک کلمه گسترش یافت.
(همه چیز با سکوت آغاز می‌شود، مادر ترزا)

***

هرگاه تمرین کرده و در برابر ذهن خود قرار گیرید، پیروزید. راه مقابله با ذهن، ارتقاء خود است. وقتی خود را ارتقاء دهید از مرحله مقابله با ذهن می‌گذرید.
اگر خود را ارتقاء دهید دیگر مقابله نمی‌کنید.
تمام موانع درونی هستند. آنچه شما به عنوان مانع می‌بینید، دیگری به عنوان سرآغاز می‌بیند.
برای رویارویی با موانع دو راه داریم: مانع دیدن آنها و تسلیم شدن. یا استفاده از آنها. کسی می‌تواند بر مشکلات غلبه کند که آنها را به نفع خود تغییر دهد.
کوهنورد، صخره‌ای را در پیش رو می‌بیند. از صخره بالا می‌رود و صخره تبدیل به استراحتگاه می‌شود.
همه چیز در ارتقاء خود خلاصه می‌شود. اگر به مانع، مانند چیزی که باید بر آن غلبه کنید بنگرید، مانع خواهد ماند. اگر به مانع، مانند چیزی که به آن نیاز دارید نگاه کنید، آنگاه به استقبال آن می‌روید.

اولین بخش قلمرو سکوت، طریق عمل است که ۳۰ دقیقه طول می‌کشد. طریق عمل، اهداف دنیوی و مادی و وظایف شما را نسبت به کار، خانواده، اجتماع و کشور به منصه ظهور می‌رساند.

ابتدا ۲۴ ساعت گذشته را در ۱۰ دقیقه تحلیل کنید. تمام اتفاقات را مرور کرده و نکاتی درباره آنچه می‌بایست بهتر انجام می‌شد یا تغییر می‌کرد یا به گونه‌ای دیگر انجام می‌گرفت را در دفتر روزانه خود بنویسید.

در ۱۰ دقیقه بعد، اهداف امروز خود را مشخص کنید. امروز تمام چیزی است که دارید. دیروز گذشته است و فردا شاید هرگز نیاید. امروز همیشه مال شماست. امروز است که فردا را می‌سازد. امروز شما را به جایی می‌برد که می‌خواهید. با تغییر امروز می‌توانید دنیا را عوض کنید. امروز، هدیه‌ای است از طرف خداوند. از این روست که به آن «حال حاضر» می‌گویند.

در ۱۰ دقیقه آخر، اهداف دراز مدت خود را تعیین و آنها را به سه قسمت تقسیم کنید: اهداف ۲۴ ساعت بعد، اهداف ۷ روز بعد و اهداف ۱۲ ماه بعد.

هر چه شخصیت فرد والاتر باشد، از لحظات بیشتری در طول عمر خود بهره می‌برد. این‌گونه افراد هر روز را برای رسیدن به هدف دراز مدت عمر خود سپری می‌کنند. ما اغلب مانند مرغ سرکنده به این ور و آن ور می‌دویم. اغلب به هر طرف رو کرده و اهداف گوناگونی را برای گذران خود برمی‌گزینیم و رویکرد درستی برای آینده نداریم.

***
گدا از لقمه‌ای به لقمه دیگر فکر می‌کند،
کارگر از روزی به روز دیگر،
کارمند از سالی به سال دیگر می‌اندیشد،
و شاه به ۱۰ سال دیگر،
ولی امپراطور به یک قرن می‌اندیشد.
(یک ضرب‌المثل چینی)

***
بینش بدون عمل، تخیل صرف است و عمل بدون بینش، فقط خاطره خواهد شد.

***
(در قلمرو سکوت ـ وی‌جی اسواران ـ نیما عربشاهی)

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!