معجزه تلقین

عطاری به شهری درآمد. می گفت دارویی دارد که هر بیماری و دردی را شفا میدهد. مردی که از دردی جانکاه رنج می برد، نزد عطاری رفت و راه درمان بیماری خود را پرسید. عطار به دقت به سخنان او گوش داد و پرسشهای بسیار کرد. آنگاه قرصی به او داد و گفت: «اگر این دارو را چند روز بخوری، حتماً بهبود می یابی.»
شاگرد مرد عطار، شاهد ماجرا بود، از او پرسید: «چرا قرص را همان آغاز به او ندادی؟» این همه گوش سپردن و پرسش برای چه بود؟»
عطار گفت: «هنوز زود است از راز درمان سر در بیاوری. مردم به معجزه دارو، خوب نمی شوند. آنان به سحر اطمینان و قدرت ایمان شفا می یابند. سخنانش را شنیدم تا تردیدهایش را بیرون بریزد و آن سوالها را پرسیدم تا ایمان بیاورد و به اطمینان و اعتماد دست یابد. اگر بیمار تردیدهایش را زمین بگذارد و اعتماد و اطمینان را از زمین بردارد، اگر جرعه آبی هم بنوشد، شفا می یابد.»

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

۴ دیدگاه برای “معجزه تلقین”

 1. رفتار خجالت آور حسین رضا راده در بالا بردن قاب عکس رهبر بالای سکو و در مقابل پرچم ایران؛ چهره قهرمان پوشالی را نمایان کرد!!
  گویا او پا در جای پای برادران خادم و ….. می گذارد!!!
  آبروی هر چه ایرانی است برد مرتیکه فکر میکرد رستم دوران است!! آزادگی رستم و تختی تکرار نشدنی است!!! این عمل تکرار رفتار نازی ها و سلام هیتلری دادن است!!!

 2. آقای محترم اصلا چه ربطی به موضوع بالا داشت ؟ .
  اگر منظور شما از این سخنان بی کفایتی رهبر است پس :
  خواستم مثل خودتون جوابتون رو بدم اما فقط اینوبدونید اگر رهبری بی کفایت بود در همان سال های بعد از امام مملکت هفت زمانه از هم پاشیده بود .
  بهتری سری به تاریخ بعد از امام بزنید که شاید کمتر مطرح شده

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.