به آفتاب سلامی دوباره کنیم

امروز در کمال ناباوری متوجه شدم که هاله عزیز دست از نوشتن شسته است. این خبر برایم ناگوار می‌نمود و دلایلی هم که وی ذکر کرده بود اصلاً برایم قانع کننده نبود. به نظر من خیلی بد است که یک وبلاگ‌نویس ناامید شود و از این کار دست بکشد، آن هم کسی که این همه در این کار تجربه دارد.
به هر حال برخی از دوستان پتیشنی برای بازگشت هاله ترتیب داده‌اند، اگر شما هم به هاله و نوشته‌هایش علاقمندید از او بخواهید که بازگردد.

به امید روزی که آفتاب دوباره به سرزمین ظلمت بتابد…

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!