عشق

عشق آتشی است در قلب عاشق، که میسوزد و می گدازد و هر وجود پلیدی را به خاکستر بدل می کند و فقط آنچه را که راست است، باقی می گذارد.

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!

۲ دیدگاه برای “عشق”

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.