سادگی مایه حیات است!

گوگل ساده است.

مک دونالد هم همین طور!

تک کرانچ؟ ساده است!

آی پاد؟ ساده است!

کتابهای Seth Godin چطور؟ ساده هستند. مفاهیم مهمی را سهل و آسان منتقل می کنند.

توئیتر؟ به طرز تحسین برانگیزی ساده است.

همانگونه که می بینید اکثر وب سرویس ها، کمپانی ها، وبلاگ ها، محصولات و کتاب های موفق، ساده هستند.

شما چطور؟ آیا شما چیزها را ساده می کنید یا آن ها را پیچیده می سازید؟!

منبع