Landzo، سایتی که باید احساسش کرد

Landzo عنوان سایتی است که در هنگام نوشتن این مطلب، هنوز ۲۴ ساعت از عمرش هم نمی گذرد. این پایگاه قرار است یک سایت ویژه برای میزبانی عکسهای شما باشد. و ضمناً یک شبکه اجتماعی برای در ارتباط بودن با دوستان تان.

طبق اظهار طراح ایرانی این سایت، Landzo قابل تعریف نیست، شما باید احساسش کنید.

پس تا داغ است بشتابید به سمت Landzo و با پیشنهادات تان به بهبود آن کمک کنید.

پ.ن: صفحه من در Landzo