Facebook

Facebook یک وب سرویس اجتماعی است که شما را با افراد دور و برتان متصل میکند. یک چیزی شبیه به همون Orkut، Gazzag و… و البته با این تفاوت عمده که هنوز قیچی عمو فیلترچی بهش نرسیده! از ویژگی های بارز این Social Utility، امکان نصب انواع Applicationهاست. که این امر در کوتاهترین زمان و […]