بازگشت بلاگ نوشت!

همه چیز فقط با یک کلیک اشتباه شروع شد! یک کلیک بر روی جایی که نباید می شد! به همین راحتی DataBase وبلاگم Delete شد و همه اطلاعات بلاگ نوشت با یک کلیک از دست رفت!

شاید بتونید تصور کنید که چه حالی داشتم.

Backupهایی هم که از وبلاگ داشتم، درست بر نمی گشتند و این شد که هیچ امیدی به بازگشت نداشتم. شاید باید وبلاگ نویسی رو کنار می ذاشتم! چون حالم از بلاگ نوشت خالی بهم میخورد!

یه ایمیل به مسئولین سرورم زدم به این امید که شاید بتونن کاری کنن. و خوشبختانه تونستند… واقعاً ازشون ممنونم.

حالا بلاگ نوشت دوباره برگشت…