عیدی

این اولین پست سال ۱۳۸۷ در بلاگ نوشت محسوب میشه. بار دیگه سال جدید رو به تمامی ایرانیان عزیز تبریک میگم. امیدوارم در سال نو با یاری مقلب القلوب، حالتان به احسن الاحوال تحول یابد. امًا عید، بدون عیدی دادن و عیدی گرفتن حال نمیده! لذا به دعوت ژوبین عزیز، وارد بازی عیدی میشم. با […]