سرویس میکروبلاگینگ Yahoo Meme

Yahoo Meme سرویس میکروبلاگینگ جدیدی است که یاهو به دنیای مجازی معرفی کرد. یاهو معتقد است این سرویس جائی است برای تکثیر یافتن محتوا بین افراد و آنرا اینگونه تعریف می کند: “جائی است که شما هر چیز جالبی را با دیگران به اشتراک می گذارید.” محتوایی که شما در Meme منتشر می کنید، می تواند از نوع متن، تصویر، فیلم و حتی صدا باشد.

Yahoo Meme سرویس میکروبلاگینگ جدیدی است که یاهو حدود سه هفته پیش به دنیای مجازی معرفی کرد. معنای لغوی Meme اینگونه تعریف شده است: “مِم (مِمه؟!)، نوعی محتوای تحت وب است که خیلی سریع پخش می شود و توجهات زیادی را به خود جلب می کند”.

واژه Meme نخستین بار توسط Richard Dawkins در کتاب The Selfish Gene در سال ۱۹۷۶ بکار برده شد، و به نوعی رفتار بخصوص اشاره دارد که بین افراد بخصوصی تکثیر می شود. مثل کاری که ژنها انجام می دهند. حالا یاهو از همین واژه به عنوان نام سرویسی استفاده کرده است که معتقد است جائی است برای تکثیر یافتن محتوا بین افراد و آنرا اینگونه تعریف می کند: “جائی است که شما هر چیز جالبی را با دیگران به اشتراک می گذارید.”

محتوایی که شما در Meme منتشر می کنید، می تواند از نوع متن، تصویر، فیلم و حتی صدا باشد. یاهو امیدوار است که مِم های شما در این محیط شرایط مناسب را بیابند و سریعاً به مرحله تکثیر برسند!

از قابلیتهای Meme عبارتند از:

  • انتشار متن، بدون محدودیت کاراکتری
  • انتشار تصویر (با آپلود کردن یا لینک دادن)
  • لینک دادن به ویدئوهای Youtube و Vimeo
  • انتشار فایلهای صوتی (با لینک دادن)
  • گذاشتن نظر برای مِم های دیگران
  • Repost کردن مِم ها
  • رده بندی مِم هایی که بیش از همه تکثیر شده اند (Popular Memes)

قابل ذکر است که Yahoo Meme هنوز در مرحله آلفا قرار دارد و به بهره برداری کامل نرسیده است. حتی عضویت در این وب سرویس نیز نیاز به دریافت دعوتنامه دارد. اگر تمایل دارید این سرویس را تست کنید، به meme.yahoo.com بروید و آدرس ایمیل تان را بگذارید تا پس از چند روز از شما دعوت شود که این سرویس را بچشید!

به هر حال اگر گذرتان به این سرویس خورد، مِم های مرا اینجا می توانید ببینید!