گمشدگان – اپیزود موضوعی ۸ : شکنجه

هرگونه آزار و اذیت بدنی و روحی در شرایطی را که فرد قدرت دفاع از خود را نداشته باشد، شکنجه می نامند. (+) سازمان ملل متحد در قعطنامه ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت, آزار و رفتار غیر انسانی و بشری در کره زمین رو محکوم کرد و در منشور قعطنامه ای با […]

گمشدگان – اپیزود موضوعی ۷ : اعتیاد

شاید اولین تصوری که از شنیدن کلمه “اعتیاد” به ذهن خطور می کند، اعتیاد به مواد مخدر باشد. اما غیر از آن انواع و اقسام معتادهای دیگر را نیز می توانیم دور و بر خودمان پیدا کنیم! شاید منطقی تر باشد که اعتیاد را وابستگی روانی و فیزیکی به چیزی و مصرف غیرطبیعی آن تعریف […]

گمشدگان – اپیزود موضوعی ۶ : عشق و نفرت

آیا شما حاضرید برای عشق تان هر کاری انجام دهید؟! آیا اصولاً انجام دادن هر کاری برای رسیدن به معشوق جائز است؟ بین عشق و نفرت نیز مثل بسیاری دیگر از واقعیتهای متضاد، به اندازه یک تار مو فاصله است. همین موضوع نیز تشخیص را مشکل و زمینه های گمراه شدن را فراهم می کند. […]

گمشدگان – اپیزود موضوعی ۵ : تصمیم گیری

همه ما روزانه با مسائل مختلفی در زندگی خود روبرو می شویم که ناگزیر به تصمیم گیری هستیم. بعضی از تصمیمات چنان به راحتی گرفته می شوند که اصلاً نیاز به توجه تصمیم گیرنده ندارند! اما گاهی نیز مسائل چنان پیچیده و گیج کننده هستند که مدت زمان زیادی فرد را مشغول می کنند و […]

گمشدگان – اپیزود موضوعی ۳: حریم افراد

پیش از این یکبار درباره “حریم” نوشته بودم: حرمت شخص به معنای چیزی است که شخص از آن حمایت می کند و حریم شخصی نیز چیزهایی اختصاصی است که دیگران نمی توانند به آنها توهین کنند یا دخالت نمایند. احترام در اصطلاح عرفی به معنای گرامی داشت و بزرگداشت و تعظیم شخص است که بی […]