کلیه ای برای کودکی ۱۴ ساله

دیروز که داشتم به سمت شرکت قدم میزدم، روی تابلوی یکی از مساجد شهر، آگهی نامه ای توجه ام را جلب کرد.

کودکی ۱۴ ساله برای ادامه دادن به زندگی اش نیازمند کلیه ای از گروه خونی O- است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۹۱۱۹۴۲۰۱۶۵ و ۰۱۴۲۲۶۳۳۳۹۴

تنها کاری که برای کمک کردن به این کودک به ذهنم رسید، این بود که این آگهی را در اینجا منتشر کنم. شما هم برای این کودک و همه دردمندان دیگر دعا کنید تا هر چه زودتر برای دردشان مرهمی یافت شود.