از لذت برون سپارى پروژه ها در پونیشا

قبلاً درباره کسب و کار آنلاین با پونیشا نوشته ام. پونیشا سایت برون سپارى پروژه هایى است که مى توان آنها را بصورت آنلاین به انجام رساند. فرصتى پیش آمد که توانستم لذت برون سپارى پروژه ام را از طریق پونیشا بچشم. مدت زیادى بود که دو مقاله انگلیسى در رده مدیریت بازاریابى بر مبناى […]