کلمه

از میان تمام ابزارهای مخربی که بشر اختراع کرده است، وحشتناک‌ترین سلاح «کلمه» است. مشت‌ها و سلاح‌های گرم، در نهایت قدری خون بر جای می‌گذارند. بمب‌ها، خانه‌ها و خیابان‌ها را ویران می‌کنند. زهرها را نیز می‌توان شناسایی کرد. اما کلمه… کلمه می‌تواند بدون بر جای گذاشتن هیچ سرنخی ویران کند. فرزندان را، والدین‌شان سالها شرطی […]

همه ما به عشق محتاجیم

همه ما به عشق محتاجیم. عشق به اندازه خوردن، آشامیدن و خوابیدن بخشی از سرشت انسان است. گاهی در تنهایی به غروبی زیبا می‌نگریم و می‌اندیشیم: “این زیبایی چه اهمیتی دارد، وقتی کسی نیست که با ما به نظاره آن بنشیند.” در چنین مواقعی باید از خود بپرسیم چند بار کسی از ما عشق خواسته […]

بدون شمشیر کشیدن

جنگجوئی از استادش پرسید: «بهترین شمشیرزن کیست؟» استاد گفت: «به دشت برو. صخره‌ای آنجاست. می‌خواهم که به صخره اهانت کنی.» شاگرد پرسید: «چرا باید چنین کنم؟ سنگ جوابی نخواهد داد.» استاد گفت: «بسیار خوب. پس با شمشیرت به او حمله کن.» شاگرد گفت: «این کار را هم نخواهم کرد. شمشیرم خواهد شکست. و اگر با […]

کمبود فتنه روح را ضعیف می‌کند

بین راهبان مشهور شده بود که جوزف راهب به حدی عبادت کرده است که بر تمام امیال نفسانی‌اش غالب آمده است و دیگر لازم نیست نگران چیزی باشد. این کلمات به گوش یکی از فرزانگان صومعه ستا رسید. او بعد از صرف عصرانه شاگردانش را فراخواند و به آن‌ها گفت: «شنیده‌اید که می‌گویند جوزف دیگر […]

یک عمل جسورانه کافی است!

رام کنندگان حیوانات سیرک برای مطیع کردن فیل‌ها از ترفند ساده ای استفاده می‌کنند. زمانی که حیوان هنوز بچه است، یکی از پاهای او را به تنه درختی می‌بندند. حیوان جوان هر چه تلاش می‌کند نمی‌تواند خود را از بند خلاص کند. اندک اندک این عقیده که تنه درخت خیلی قوی‌تر از اوست در فکرش […]