وبلاگستان فارسی کلاس اولی شد!

تابحال با خود اندیشیده اید که اگر وبلاگ را از وب فارسی حذف کنیم، چه بر سر محتوای فارسی در اینترنت خواهد آمد؟!

با اینکه امروز، تنها شش سال از عمر وبلاگستان فارسی می گذرد، اما گزاف نیست اگر آنرا پربارترین و بزرگترین منبع اطلاعاتی فارسی زبانان در اینترنت بنامیم. شاید میزان اطلاعاتی که وبلاگستان تولید میکند، به نسبت تعدّد و تکثّر آن، رقم آبرومندانه ای نباشد، اما به هر روی، رشد این پدیده هم از نظر تعدّد و هم از نظر پربارگی نسبت به سایر منابع اطلاعاتی فارسی زبان در وب گسترده تر می باشد. علاوه بر آن هر سال که از عمر آن می گذرد از تعدادوبلاگهای بلااستفاده و بدون اصل و نسب کاسته می شود و به نسبت تعداد وبلاگ نویسان آگاه افزون می گردد.

همچنین زمان، امکان کسب تجربه را برای وبلاگ نویسان فراهم آورد تا علاوه بر آشنایی یافتن با انواع ابزارهای وب نگاری، از سردرگمی انتخاب موضوع برای وبلاگ نویسی درآیند و با آزادی، از آنچه که دل تنگشان می خواهد نویسند، آنچه را که دوست دارند در سطحی وسیع انتشار یابد.

امروز بعد از گذشت شش سال، باید از وبلاگ ممنون باشیم که موجب شد تا شناختها عمیق تر، و دوستی ها وسیع تر شوند. و مهمتر از همه باید متشکر باشیم که بستری را فراهم نمود تا وب پویان فارسی زبان بتوانند چت رومهای بی محتوا را به مقصد منابع اطلاعات و آگاهی ترک گویند تا علم و در پی آن عمل، بین شان ارزشمند شود.

البته تا بلوغ یافتن وبلاگستان فارسی، بسی راه باقیست. اما امید است که با کلاس اولی شدنوبلاگستان، از این پس این راه سریعتر پیموده شود.

پ.ن: + یکسال پیش در چنین روزی، مصادف با پنجمین سالروز تولد وبلاگ فارسی، «بلاگ نوشت» از بلاگر به اینجا نقل مکان کرده بود!