دلم برای اینجا تنگ شده

مدتیه که فشار کار و زندگی دنیای حقیقی مجبورم کرده که کمتر به اینجا، شبکه دوستانش، توئیتر و فرفر و سایر اکانتهای دنیای مجازی سر بزنم. [تا اینجاش رو دو روز پیش نوشتم و باز هم مشغله اجازه نداد که پست بنویسم!] امروز به تلافی چندین و چند روز گذشته همه کارها رو گذاشتم کنار […]