یک تئاتر خوب در رشت : سه گانه اورنگ

معمولاً تئاترهای خوب، با بازیگران تراز اول را فقط در تهران می‌توان دید. بخصوص اینکه قیمتی که مردم برای دیدن تئاتر حاضرند بپردازند بسیار کمتر از هزینه‌هایی است که مثلاً برای شرکت در کنسرت‌ها می‌پردازند و همین مسایل باعث می‌شود که برگزارکنندگان نتوانند از پس هزینه‌های برگزاری تئاتر در شهرهای دیگر برآیند و اینگونه‌است که استانی مثل گیلان […]