وردپرس فارسی

WP Persianنمی دونم چرا از نرم افزارهای فارسی خوشم نمیاد! انگار هر چیزی که فارسی شده، با مشکل عجین است! اما گویا «وردپرس فارسی» از این امر مستثنی است.

دیروز طی یک حرکت انتحاری، پس از بکآپ گرفتن، پایگاه داده و تمام فایلهای موجود در هاستم رو حذف کردم، و پس از آن طرحی نو درانداختم. البته مدت مدیدی بود که در این فکر بودم، اما مشکلات متعدد سرور و البته ناآگاهی من از اونها، مانع از این میشد. تا اینکه به کمک مجمع فارسی سازان وردپرس تونستم مشکل Allow Memory Size و محدودیت Import کردن رو بر طرف کنم تا بتونم به پاکسازی سرور همت گمارم.

برای نخستین بار، اینجا با نیروی وردپرس فارسی مدیریت می شود. تا اینجای کار که خوب بوده، امیدوارم پس از این هم مشکلی پیش نیاد.