باغ وحش ارم

امسال رو با سفر آغاز کردیم! مقصد نهایی اصفهانه، اما قبل از اون یک روز رو در تهران گذروندیم و از باغ وحش ارم دیدن کردیم.

خرسها حیوانات بامزه و در عین حال خشمگینی بودند
خرسها حیوانات بامزه و در عین حال خشمگینی بودند

ادامه خواندن “باغ وحش ارم”