گمشدگان – اپیزود موضوعی ۸ : شکنجه

هرگونه آزار و اذیت بدنی و روحی در شرایطی را که فرد قدرت دفاع از خود را نداشته باشد، شکنجه می نامند. (+)

سازمان ملل متحد در قعطنامه ای در سال ۱۹۸۷ انجام هر گونه اذیت, آزار و رفتار غیر انسانی و بشری در کره زمین رو محکوم کرد و در منشور قعطنامه ای با همین نام خواستار پیوستن کشورهای جهان به معاهده منع شکنجه (UNCAT) و مجازات و پیگیری عوامل شکنجه (مخصوصا شکنجه های دولتی) در سرتاسر دنیا شد. (+)

با توجه به این مسائل، به این موقعیت توجه کنید:

در قسمت هشتم از فصل اول سریال لاست، اسپری های آسم شانون توسط ساویر دزدیده می شوند و وی با وجود اصرارهای دیگران حاضر نمی شود که آنها را برگرداند. سعید پیشنهاد می دهد که برای نجات جان شانون، ساویر را با شکنجه کردن مجبور کنند تا اسپری ها را پس بدهد.

به نظر شما آیا استفاده از شکنجه در چنین موقعیتی درست است یا نه؟!

لطفاً با شرکت در نظرسنجی زیر نظرتون رو اعلام کنید. در هنگام رای دادن تنها به این موقعیت خاص توجه داشته باشید و نگذارید احیاناً شخصیتهای موجود در فیلم در تصمیم گیری شما تاثیر بگذارند!