استدعای سال نو …

 

ای آفریننده‌ی من! قسم‌َت می‌دهم به آغاز سالی جدید، قسم‌َ‌ت می‌دهم به سبز شدن دوباره‌ی طبیعت، به آمدن مجدد بهار، به گرم شدن زمین، که دلِ من و دلِ همه‌ی آن‌هایی که دوست می‌دارم را نو کنی، سبز کنی و گرما بخشی.

پروردگارا! از تو می‌خواهم تا در این نوروز، وجودم را از عشق لبریز کنی و دوست‌داشتن‌هایم را صمیمی و صاف گردانی.

خداوندگارا! در سال جدید، وجودم را برای خودم، برای کسانم، برای جامعه‌ام و برای خودت ارزشمند گردان، تا بی‌وجود زندگی نگذرانم.

باشد که در دهه‌ی جدید، شاد باشیم، شیرین زندگی کنیم و شکوفا شویم…

نوروز مبارک

نوروز مبارک

ما تافته جدا بافته نیستیم!

جهان نو می شود، پس ما هم!

نو شدن مبارکتان باد…

Welcome to 2009

I hope this is a new chapter for peace

و اینک مسیح زاده شد

Merry Christmas

به نام خداوند بخشاینده مهربان

و در این کتاب، از مریم یاد کن، آنگاه که از کسان خود، در مکانی شرقی، به کناری شتافت. و در برابر آنان، پرده ای بر خود گرفت. پس روح خود را به سوی او فرستادیم تا به (شکل) بشری خوش اندام بر او نمایان شد.
(مریم) گفت: اگر پرهیزگاری، من از تو به خدای رحمان پناه می برم.
گفت: من فقط فرستاده پروردگار توأم، برای اینکه به تو فرزندی پاکیزه ببخشم.
گفت: چگونه مرا پسری باشدبا آنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده ام؟
گفت: (فرمان) چنین است. پروردگار تو گفته که آن بر من آسان است. و ما او را نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب خویش قرار دهیم، و این دستوری قطعی است.

آیات ۱۶ تا ۲۱ سوره مریم

پ.ن: این آیات قرآن کریم را پیوند دهنده قلبهای مسلمین و مسیحیان میدانم و از این بابت خیلی دوستش دارم.