چقدر الکترونیکی زندگی می‌کنیم؟!

شبکه‌های الکترونیکی و اینترنت تغییرات بنیادینی در دنیایی که ما در آن زندگی می‌کنیم به وجود آورده‌اند. امروزه تقریباً همه اجزای زندگی ما تحت تاثیر این پدیده‌های نوین قرار دارند و تلاش برای دور ماندن از این ابزارهای نوین، نتیجه‌ای جز عقب ماندگی و انزوا به همراه نخواهد داشت. یکی از مهمترین ساز و کارهای […]