تشکّری که از زورگویی می‌کنیم…

با اینکه دوست ندارم در بلاگ‌نوشت، مطالب کپی پیستی منتشر کنم، اما نتونستم جلوی خودم رو برای بازنشر داستان کوتاه “متشکرم” از آنتوان چخوف بگیرم. احساس می‌کنم این روزها، ما ایرانی‌ها، خیلی شبیه به «یولیا واسیلی اونا» شده‌ایم! اون‌قدر که دیگه حتی حالمون از خودمون هم بهم می‌خوره! همین چند روز پیش، پرستار بچه‌‌‌هایم را […]