گمشدگان – اپیزود موضوعی ۵ : تصمیم گیری

همه ما روزانه با مسائل مختلفی در زندگی خود روبرو می شویم که ناگزیر به تصمیم گیری هستیم. بعضی از تصمیمات چنان به راحتی گرفته می شوند که اصلاً نیاز به توجه تصمیم گیرنده ندارند! اما گاهی نیز مسائل چنان پیچیده و گیج کننده هستند که مدت زمان زیادی فرد را مشغول می کنند و در برخی از موارد نیز وی را از پا در می آورند.

در اپیزود پنجم از فصل اول لاست، پدر جک بعنوان یکی از نمونه هایی که در اثر فشارهای مداوم تصمیم گیری های سخت کلافه شده است، به تصویر کشیده می شود.

نقش Christian Shephard در سریال لاست

وی به فرزندش توصیه می کند: «هرگز انتخاب نکن جک. تصمیم نگیر. هیچوقت نخواه که مثل یک قهرمان باشی. هیچوقت سعی نکن کسی را نجات بدهی. چون وقتی که شکست بخوری، هر چه که داری را از دست می دهی.»

او بعنوان شاهد مسئله، از حرفه خود مثال می زند و می گوید: امروز کودکی را به اتاق عمل آوردند، که ناراحتی قلبی داشت. همه منتظر بودند تا وی بعنوان جراح تصمیم بگیرد. و می پرسد که آیا اگر در آن زمان کوتاه تصمیم نادرستی می گرفت، می توانست پس از آن زندگی عادیش را دنبال کند؟! و در انتها نتیجه می گیرد که بهتر است تصمیم گیری را بر عهده دیگران گذاشت تا با امنیت و آرامش بیشتری بتوان زندگی کرد.

شکی نیست که اینها سخنان یک فرد شکست خورده هستند. برای اینکه به چنین فردی بدل نشویم، علاوه بر تقویت اعتماد به نفس، افزایش معلومات و مشورت با اهل فن می تواند راهگشای تصمیم گیری های مشکل ما باشد.