Big Bang Day

یکى از این نظریه های تشکیل جهان که حدود سى و هفت یا سى و هشت سال قبل ارائه شد بیگ بنگ یاهمان انفجار بزرگ نام داشت که توانست به خیلى از ابهامات پاسخ بدهد. این نظریه، آغاز کائنات را از یک هسته اتم در فضا و زمان صفر مى داند زیرا آن هنگام هنوز فضا وزمان آغاز نشده بود. تصور بکنید که تمام کائنات در یک هسته اتم یاحتى کوچکتر از آن جاى داشت و در یک لحظه این فضا و زمان آغاز مى شود یعنى اینکه یک انفجار بزرگ که حاصل گرانش شدید ناشى از فشردگى بوده، شروع شد.

این واقعه بین سیزده تا پانزده میلیارد سال پیش رخ داده است، درحقیقت این حادثه از آن نقطه صفر شروع مى شود. قابل ذکر است که باوجودچنین فشردگى اى طبیعتاً دماى بسیار زیادى در لحظه کمى قبل از انفجار بزرگ حاکم بوده است. هنگامى که فضا وزمان شروع به بزرگ و باز شدن کرد، دما مدام رو به کاهش بوده به طورى که تخمین زده مى شود وقتى فقط یک ثانیه ازتشکیل کائنات مى گذشته است ده میلیارد کلوین نزول دما داشته ایم.

انبساط جهان به قدرى شدید رخ داده است که از اندازه کوچکتر از یک هسته اتم در یک لحظه به اندازه کره زمین بزرگ مى شده، یعنى انبساط و تورم بعد از بیگ بنگ شروع شده بود اما هنوز کهکشانها به وجودنیامده بودند. نور آغاز کائنات بود سپس بعداز نور، ماده ایجاد شد و شاید بعد از دو میلیارد سال از انفجار بزرگ کهکشانها شکل گرفتند و خورشید ما یکى از ذرات کوچک آنهاست.

(اطلاعات تکمیلی)

اکنون بشر برای حل بسیاری از نادانسته های خویش در صدد است که این واقعه را شبیه سازی نماید.

حتماً تاکنون اخبار شروع بکار بزرگترین اتم شکن جهان موسوم به LHC را شنیده اید. آزمایشی که در روز ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۸ کلید خورد و از آن بعنوان بزرگترین آزمایش بشر تا به امروز یاد می کنند.

در حال حاضر این دستگاه که متشکل از یک تونل ۲۷ کیلومتری در عمق ۴۵ تا ۱۵۰ متری زمین است، مراحل آزمایشی خود را طی می کند. در این مرحله پروتون ها با سرعتی نزدیک به سرعت نور، در تونل حرکت می کنند و توسط دستگاهها ردیابی می شوند. اگر همه چیز درست پیش برود، در مرحله بعد، قرار است پروتونها برخلاف جهت یکدیگر حرکت کنند و بر اثر برخورد، بیگ بنگ را شبیه سازی نمایند!

عده ای معتقدند که این آزمایش ممکن است باعث تشکیل سیاهچاله ای شود که در بدترین حالت به نابودی زمین، و در بهترین حالت به آسیب دیدن جدی آن و ساکنانش منجر گردد. که البته سرن (CERN – سازمان پژوهش هسته ای اروپا که مجری این آزمایش است) این احتمالات را رد کرده است.

شما می توانید برای در جریان قرار گرفتن لحظه به لحظه اتفاقاتی که در این پروژه می افتد، و یا حتی بازدید حضوری از محل آن به CERN و LHC مراجعه کنید.

من گمان نمی کنم این پایان کار دنیا باشد! اما مطمئناً نقطه عطفی برای آن خواهد بود. شما چه فکر می کنید؟

شعار دهید که می توانید

ادموند اسپنس می گوید:«این ذهن بشر است که از خوبی، بدی می سازد و از بدی، خوبی. خوشحالی می سازد یا بدبختی، ثروت می سازد یا تنگدستی.»

هیچ چیز در زندگی با معنا نیست مگر معنایی که ما به آن می دهیم. یکی از عجایب ما انسانها این است که قادریم که به حوادث زندگی معنای مثبت یا منفی بدهیم. هر وقت که اتفاقی برایمان می افتد، مغزمان دو سوال از ما می پرسد: آیا این اتفاق برایمان باعث درد است یا لذت؟ چه کاری برای پرهیز از درد یا رسیدن به لذت باید انجام دهیم؟

پاسخ این سوالها، عقایدی هستند که ما در سر داریم و در نتیجه ما را به لذت یا درد رهنون می شوند. برای مثال بعضی از مردم پیش خود به این باور رسیده اند که آدم بی کفایتی هستند، چرا که نتوانسته اند در زندگی موفق باشند و پشتکاری ندارند. و همین باورها تدریجاً به شکل پیشگوئی هایی در می آیند و همان چیزهایی اتفاق می افتند که فکر میکرده.

«بیل گیتس» نابغه نبود. در حقیقت کار او از زمانی شروع شد که وقتی دانشجوی دانشگاه هاروارد بود به خود قول داد تا نرم افزاری درست کند که تا به حال کسی آنرا درست نکرده است! و با داشتن چنین عقیده ای، توانست از تمامی منابعی که در اختیار داشت برای نیل به موفقیت بهره برد و سرنوشت خود را رقم زند.

شاید انشتین این موضوع را به بهترین وجه بیان داشته است که تخیل، قوی تر از دانش است.