سایت رسمی روز بلاگستان فارسی

سال پیش به کمک تعدادی از بلاگ‌نویسان مشتاق، سایتی را برای هماهنگی برنامه‌های روز بلاگستان فارسی، راه انداختیم. مهمترین شاخصی که در ایجاد این سایت در نظر گرفته شد، عدم وابستگی آن به گروه‌ها یا جناح‌ها می‌باشد. این سایت متعلق به همه‌ی بلاگ‌نویسان فارسی‌زبان است و تنها هدف آن، همان‌طور که گفته شد، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در برنامه‌های هفته‌ی وبلاگ‌نویسی – ۹ الی ۱۶ شهریور – است.

این‌ها را گفتم که از همه‌ی بلاگرهای عزیز دعوت کنم تا در صورت تمایل طرح‌ها، پیشنها‌دات و برنامه‌های‌شان را برای هفته‌ی بلاگ‌نویسی در میان بگذارند و به همت خودشان آن‌ها را در سایت رسمی روز بلاگستان فارسی به اجرا بگذارند. تا بدین ترتیب مهمترین منبع تولید محتوا در وب فارسی را به بهترین نحو ارج نهیم.

نویسنده: صادق جم

یکی مثل همه!