سرنوشت آزادی

آزادی!

در دامن اسارت می زاید٬

در زنجیر رشد می کند٬

از ستم تغذیه می کند٬

با غصب بیدار می شود…

های… این سرنوشت آزادی است!

دکتر علی شریعتی

منتشرشده توسط

یک دیدگاه در “سرنوشت آزادی”

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.